PRESENTED BY GALLERY:

Fred Bervoets (Burcht 1942) is een kunstenaar met een brede en diepe historische verankering en een hedendaagse relevantie. 

http://www.dezwartepanter.com/bervoets.html

 

[ays_poll id=197]

Description

De reden waarom hij voor zo’n sociaal bewogen onderwerp als “De bedelaar” (2020) kiest, is dat hij in zijn werken alle aspecten van het leven waarmee hij geconfronteerd wordt in de stad Antwerpen wil opnemen, en dat behelst ook de taferelen die de ellende en de armoede van de bevolking tonen.  Miserie en bedelarij vinden nog elke dag plaats in de stad, net als in de 16° eeuw bij Pieter Breughel “De kreupele bedelaars” (1568).  Ook bij Fred Bervoets zie je in dit werk “De bedelaar” die voorliefde voor het tragikomische en dramatische in een overvol tafereel, met naast de bedelaar met masker en bedelstaf, beelden van de stad, een hond, duiten.  En die armoedeproblematiek zal door corona nog toenemen.  De leus van de Geuzen geldt ook voor het artistieke credo van Fred Bervoets: “getrouw tot aan de bedelzak”.