°Luxembourg 1997, living in Antwerp.
Marilou obtained her master’s degree in painting at the Royal Academy of Antwerp in 2019, where she also won the Academy Award for Painting.

Website: https://mariloudejans.tumblr.com
Instagram:
https://www.instagram.com/marilou.dejans/

[ays_poll id=25]

Description

Since then, on top her painting activity, she has performed in a co-theatre production of Kloppend Hert and Fabuleus and she continues with an Educational Master at Luca School of Arts in Brussels. Her work is both abstract and representative and contains figurative elements, schematic forms and collage techniques that she unites in a sparkling versatile practice. By mixing surfaces of color with bursts of chaotic shapes, she builds up a painting that represents the inconvenience and absurdity of our society with a wink. Sometimes she surprises with sturdy, decisive works and then again with a delicate textile drawing reflecting the diversity of our society. For the exhibition MEAT ME, she took up residence for a few days in a cold store of a former slaughterhouse. This led to a creation that leaves an impression of a painterly theatre – the first steps towards a broader visual universe that today translates into the search for a total concept between the maker, the performer and the designer.

(Text: Louise Goegebeur)

DESCRIPTION OF THE SUBMITTED ARTWORK
The painting Girl (acrylic and oil paint on canvas) was created within a series of portraits that each have a solitary character. The solitary individuals are the result of a practice that developed in exceptional circumstances in her small apartment, between sleeping, eating and studying. Never before living and creating have been so close to each other compared to previous work. This was also intensified by the Corona crisis, with the lockdown and as a result giving a new meaning to what ‘home’ means today. Where art and life begin to intersect and the boundaries of the familiar discipline (painting) are explored, a field of tension arises between the home on the one hand and an installation/exhibition on the other. In this exhibition, characters emerge who almost emerge from a ‘peinture automatique’: without a preconceived idea, the face over and over again returns on canvas, reflecting the days and the outside influences with the accompanying resistance against and solitary nature of the apartment.
Girl sheds light on the maker as a character and the character as a spectator and reflection of his own existence.

NL

BIOGRAFIE
°Luxembourg 1997, wonend te Antwerpen
Marilou behaalde in 2019 haar Master in schilderkunst aan de Koninklijke Academie van Antwerpen, waar zij ook de prijs voor Schilderkunst won. Inmiddels speelde ze in een co-theaterproductie van Kloppend Hert en Fabuleus en zet ze haar studies voort met een Educatieve Master aan Luca School of Arts in Brussel. Haar werk is zowel abstract als representatief en bevat figuratieve elementen, schematische vormen en collagetechnieken die ze verenigt in een sprankelende veelzijdige praktijk. Door kleurvlakken te vermengen met uitbarstingen van chaotische vormen bouwt ze op naar een schilderij dat het ongemak en de absurditeit van onze samenleving met een knipoog benadert. Nu eens verrast ze met potige daadkrachtige werken en dan weer met een frêle textiel tekening over de diversiteit van onze maatschappij. Voor de tentoonstelling MEAT ME, nam ze reeds voor enkele dagen intrek in een koelcel van een voormalig slachthuis om een indruk na te laten van een schilderkundig theater – de eerste stappen in de richting van een breder beeldend universum dat zich vandaag vertaalt in de zoektocht naar een totaalconcept tussen de maker, de performer en de ontwerper.
(Tekst: Louise Goegebeur)
BESCHRIJVING VAN HET INGEDIENDE WERK
Het schilderij Girl (acryl en olieverf op canvas) is ontstaan binnen een reeks van portretten die telkens een solitair karakter in zich dragen. De eenzelvige individuen zijn het resultaat van een praktijk die zich onder uitzonderlijke omstandigheden ontwikkelde in het kleine appartement, tussen slapen, eten en studeren door. Niet eerder lag leven en maken ten opzichte van voorgaand werk zo dicht bij elkaar. Dit werd bovendien nog intenser door de Corona crisis waarbij de lockdown tot gevolg een nieuwe lading geeft aan wat ‘thuis’ vandaag betekent. Waar kunst en leven elkaar beginnen te kruisen en de grenzen van de vertrouwde discipline (schilderkunst) worden afgetast, ontstaat er een spanningsveld tussen de woning enerzijds en een installatie/ tentoonstelling anderzijds. In die tentoonstelling ontspringen personages die bijna vanuit een ‘peinture automatique’ tot stand kwamen: zonder vooropgezet idee keerde steevast het gezicht terug die de dagen en de invloeden van buitenaf met de daarbij horende weerstand tegen en eenzelvigheid van het appartement weerspiegelen op doek. Girl belicht de maker als personage en het personage als toeschouwer en weerschijnsel van zijn eigen bestaan.