PRESENTED BY SINT LUCAS:

We leven in een tijd waar we razendsnel vooruitgaan op technologisch en digitaal niveau. Computersworden slimmer als ons, ze zijn sneller in het oplossen van al je problemen en weten alles aan de hand vanhet internet.

https://www.instagram.com/aerts_mevr.orphea/

 

[ays_poll id=143]

Description

Zo hebben zelfrijdende wagens geen bestuurder meer nodig, smart tv’s weten beter welke serieje die avond wilt zien en in je smartphone woont een virtuele assistent die een antwoord heeft op al jevragen. Terwijl we overspoeld worden met al deze digitale intelligentie voel ik me aangetrokken tot de eenvoudigetechnologie. Ik ben door deze minder geavanceerde technieken gefascineerd omdat ze zo rechtdoorzee zijn. De toestellen converteren elektrische energie naar een andere vorm van energie zoals beweging, geluid oflicht. Ze realiseren hun doel op een heel simpele manier, en ik probeer deze simpelheid door te trekken inmijn werk. Als kunstenaar bekijk ik dit brede technologisch spectrum en maak ik voor mezelf eenonderscheid tussen domme en slimme apparaten. Slimme apparaten zoals smartphones hebben een eigenbrein of computervermogen dat nauwkeurig alles inschat en uitvoert. In tegenstelling tot de simpele huishoudtoestellen en technologische gadgets waar ik mij op focus, zij zijn enkel afhankelijk van motors eneen bron van elektriciteit. Je hebt deze apparatuur zelf in de hand, en ze hangen af van de capaciteit van degebruiker. Daardoor zijn ze makkelijk manipuleerbaar. Ik omring me met verschillende elektronische apparaten en word gestimuleerd door mijn verwondering voorde bewegingen die deze maken. Ik bestudeer de semiotiek en de werking van deze apparaten, en ik wordnieuwsgierig naar wat deze toestellen kunnen doen buiten hun context. Ik speel en experimenteer aan dehand van kleine aanpassingen of toevoegingen tot ik een interessante beweging of toepassing ontdek, die ikdan verder uitwerk tot een presentatie vorm. Ik ontneem hun oorspronkelijke huishoudelijke functie, en laatze zonder nuttigheid achter. Zoals een haardroger dat ondersteboven aan het plafond word gehangen, de haardroger zwiert naar alle kanten en bestaat alleen nog maar uit beweging, en heeft geen enkel ander nut.Zo staan ze louter ten diensten van expressie en hun eigen beweging. Vaak laat ik ook mijn sculpturen huneigen beweging of actie registreren. Zoals bij mijn werk ‘Dancing Mixer’ (2021) dat op een gipsen of stenensokkel staat en langzaam zijn eigen weg graaft en zo een spoor achterlaat van zijn eigen beweging. Desokkel wordt na de opname een eigen sculptuur uitgehouwen door de mixer. Mijn apparaten krijgen eeneigen bestaan, net zoals dat kunst op zichzelf geen nut heeft. Kunst heeft waarde omdat we het waarde geven, en we geven het waarde vanwege wat het met ons doet. Doordat ze in een andere context zijngeplaatst ga je ze op een andere manier bekijken, en ik hoop hiermee dezelfde emoties bij de kijkers op tewekken dat ik voel als ik naar mijn werk kijk, emoties zoals empathie en gelijkheid. Op speelse en experimentele wijze bouw ik deze apparaten om in bewegende sculpturen, installaties oftekenmachines. Mijn werk is interactief en wordt zo door de aanwezigheid van de toeschouwer geactiveerd,wat ook erg veel bijdraagt aan mijn werk. Zo plaats ik mijn kinetische sculpturen in dezelfdebewegingsruimte als de kijker, en maak zo interactie mogelijk.