ONBOARDS Biënnale 2021: 

Voorwaarden, regels, condities en algemene informatie

 • Deelname staat open voor alle beeldende kunstenaars en kunststudenten die 18 jaar of ouder zijn.
 • Deelnemers moeten het online aanvraagformulier invullen, de deelnamekosten betalen en maximaal één (1) afbeelding van hun kunstwerk in digitaal formaat indienen. Maximale afmetingen van de ingezonden afbeelding: 810 x 1135 mm, resolutie: 300 DPI, kleurmodus RGB en opgeslagen als TIFF (LZW of geen compressie) Het is essentieel om een digitale afbeelding van professionele kwaliteit te leveren, aangezien deze zal worden gebruikt om de uiteindelijke werken voor de tentoonstelling af te drukken, mits het ingezonden werk wordt geselecteerd.
  Werken die tekst bevatten moeten worden opgeslagen als PDF (High-Quality Print). De bestandsnaam moet bevatten: Voornaam - Achternaam - Titel. Deelnemers dienen één (1) pdf bestand in te sturen met informatie over zichzelf en het ingezonden kunstwerk inclusief een  korte biografie, een korte beschrijving van het werk en links naar hun website en social media kanalen.De Onboards Biënnale zal deze informatie gebruiken op de Onboards website pagina en voor de audiotour/podcast.
 • De uiterste datum voor indiening is 20 mei 2021 (verlengd tot 30 mei 2021).
 • Het inschrijfgeld voor individuele kunstenaars bedraagt € 25. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.
 • Expliciet seksuele, gewelddadige of beledigende inhoud wordt niet aanvaard aangezien de kunstwerken in de openbare ruimte worden tentoongesteld en onderworpen zijn aan het Antwerpse reglement voor openbare kunst.
 • Het selectiecomité behoudt zich het recht voor om werken om verschillende redenen af te wijzen.
 • Het selectiecomité selecteert de werken voor de biënnale, eind mei 2021. De beslissing van het selectiecomité is definitief. Alle deelnemers worden in de eerste week van juni 2021 per e-mail verwittigd of hun werk al dan niet geselecteerd is.
 • Door uw werk in te zenden geeft u ONBOARDS VZW toestemming om ingezonden beelden, informatie en uw naam te publiceren en te gebruiken voor de ONBOARDS website, sociale media, publicaties en openbare communicatie.
 • Door uw werk in te zenden geeft u de ONBOARDS VZW de toestemming om de prints van het ingezonden kunstwerk te verkopen tijdens de biënnale en één maand na de biënnale. De prijs is vanaf minimum € 50 per kunstdruk (de kunstenaar ontvangt 70% van de nettowinst van de verkoop). 
 • Het ingezonden kunstwerk moet persoonlijk werk zijn, eigendom en dus auteursrechtelijk beschermd door de kunstenaar. Het mag geen inbreuk maken op enig auteursrecht, handelsmerk of intellectueel eigendom.
 • Elke deelnemende kunstenaar kan zijn kunstdruk gedurende vier weken op een billboard tonen. ONBOARDS Biënnale stelt voor elke kunstenaar één zijde van een billboard ter beschikking.
 • De naam van de kunstenaar en de titel van het werk worden zichtbaar onder de kunstdruk aangebracht. 
 • De locaties van de billboards en kunstdrukken bevinden zich in de binnenstad en verspreid over de wijken. Er is geen mogelijkheid tot locatievoorkeur of -keuze. In samenwerking met Agrafa streeft ONBOARDS Biënnale naar een juiste balans tussen locaties en diverse kunstenaarsgroepen. 
 • Een podcast over de kunstenaar en zijn werk zal deel uitmaken van de tentoonstelling.
 • Na afloop van de ONBOARDS Biënnale ontvangt elke deelnemende kunstenaar één (1) A0-kunstdruk van het tentoongestelde werk.
 • Elke deelnemende kunstenaar wordt gepresenteerd op de ONBOARDS Biënnale website. De presentatie bevat de naam, biografie, titel en beschrijving van het kunstwerk en links naar de website/social media pagina van de kunstenaar. Het publiek zal alleen toegang hebben tot deze presentatiepagina via een QR-code die op het billboard is aangebracht en in de maanden daarna online. De kunstwerken zullen pas na de tentoonstelling zichtbaar zijn op de website. Elke kunstenaar kan zijn QR-code in een digitaal bestand ontvangen.
 • De ONBOARDS Biënnale post en deelt de beelden van de kunstdrukken in de openbare ruimte via sociale media, haar website en andere mediakanalen van de projectpartners en medewerkers.
 • De ONBOARDS Biënnale en partners winnen in totaal 3 Jury Awards en 3 Publieksprijzen.
 • Prijs van de jury: Uit de Open Oproep en de deelnemers van de studenten worden drie winnaars gekozen door een jury die door de vzw ONBOARDS wordt aangesteld.
 • De winnaars ontvangen de prijs ONBOARDS Biënnale 2021: een tentoonstelling in 2022 in Antwerpse kunstmusea of Antwerpse kunstruimtes.
 • Publieksprijs: Uit ALLE deelnemers aan de ONBOARDS Biënnale 2021 kiest het publiek drie winnaars door te stemmen via een QR-code op de billboards of via de ONBOARDS website. ONBOARDS Biënnale, haar partners en medewerkers zullen hun kunstdrukken in de publieke sfeer verspreiden via gedrukte postkaarten en publieke exposure in 2022.
 • De communicatie tussen de organisatoren en de deelnemers verloopt via e-mail.
 • Hoewel de deelnemers het copyright van hun werken bezitten, behouden de organisatoren van de Biënnale zich het recht voor om foto's van de werken te gebruiken in hun publicaties, in alle openbare media, geschreven of elektronisch en/of de sociale media en andere sites van de Biënnale. Ook mogen bezoekers foto's nemen van alle locaties en tentoongestelde werken. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van foto's die door bezoekers en anderen op de tentoonstelling zijn genomen.
 • Voor de tentoonstelling gekozen werken mogen niet vóór het einde van de tentoonstelling om welke reden dan ook worden verwijderd.
 • Eén exemplaar van het gedrukte kunstwerk wordt bewaard in het ONBOARDS Biënnale archief. Het kan als bruikleen worden aangeboden aan openbare tentoonstellingen en collecties of zoals anderszins overeengekomen door alle betrokken partijen.
 • Alle deelnemende en kandidaat-kunstenaars moeten de voorwaarden van de Biënnale naleven. Bij niet-naleving van de voorwaarden en regels van de Biënnale behouden de organisatoren zich het recht voor om werk en deelnemers te weigeren of te diskwalificeren.
 • Door u aan te melden voor deelname en of deelname aan de ONBOARDS Biënnale aanvaardt u de       voorwaarden en regels aangegeven door de organisatoren.
nl_BENederlands (België)